Instroommogelijkheden Sport Traject, Trainer Traject, Master Traject

De mogelijkheid bestaat om in te stromen in de verschillende trajecten. Hieronder vindt u de eisen die daaraan gesteld worden.

Instromen Sport Traject

  • Z1 + 1 geklasseerd bij KNHS met huidig paard of
  • Z2 + 1 geklasseerd bij KNHS met 1 paard in het verleden, huidige paard M2 + 1
  • Theorie examen uit Basis traject na 1e jaar Sport traject verplicht

Instromen Trainer Traject

  • ORUN diploma Instructeur Wedstrijdsport Dressuur (niveau 3)
  • PSG geklasseerd bij KNHS
  • Theorie examen uit Sport traject vooraf behaald