Kosten

Wij beseffen ons goed dat de kosten van een opleiding o.a. een onderdeel vormen in het maken van een keuze welke opleiding bij jou past.
Soms is het lastig te vergelijken omdat niet alle opleidingen CKRBO erkend zijn. De NCSAH is wel CKRBO erkend. Dit betekent dat wanneer  een student in loondienst is (in welke branche dan ook, hoeft dus niet paard gerelateerd te zijn) het gehele bedrag inclusief examengelden een aftrekpost (studiekosten) kan worden. De belastingdienst zal dan aan het eind van het belastingjaar een teruggave doen van het teveel betaalde aan loonbelasting. Meer informatie staat hierover op www.belastingdienst.nl (studiekosten). Deze teruggave kan 40-85% van het opleidingsgeld beslaan.
Bij het bekijken van de kosten van opleidingen is het belangrijk te weten of een opleiding CKRBO erkend is en je in aanmerking komt voor deze teruggave. Mochten er hier vragen over zijn dan horen wij dit graag, u kunt mailen naar administratie@ncsah.nl.

De kosten per traject staan onder de des betreffende trajecten vermeld. Het is bij de NCSAH mogelijk om de kosten in 12 termijnen te betalen of met korting in 1 termijn.

  • Voor alle studenten die deel willen nemen aan de examens, is een KNHS lidmaatschap verplicht. De student dient ten tijde van het examen in het bezit te zijn van een geldig BHV certificaat.
  • Voor het inleveren van de PVB’s ( vanaf het aspirant examen) dient de student aangesloten te zijn bij Moodle, een digitale leeromgeving voor het aanleveren van de portfolio’s. Kosten hiervoor zijn 35 euro per jaar.
  • Alle examenkosten zijn exclusief eventuele boxhuur op de examenlocatie en herexamens. De bedragen zijn inclusief theorie-examen, praktijkexamens, eventuele PVB’s en diploma’s van NCSAH en ORUN.
  • De student dient zelf zorg te dragen voor een goed anatomie boek. Verder staan er in de studiegids boeken vermeld die worden aanbevolen als aanvullende literatuur op de syllabi.

*Bij inschrijving te voldoen