Master Trainer Classical Dressage

Deze specialisatie bestaat uit het verder verfijnen van de Hoge School. In deze fase worden ook de theorie en de praktijk betreffende de schoolsprongen behandeld. Ook wordt het quadrille rijden onderwezen en beoefend. In dit traject wordt dieper ingegaan op concepten, mentale aspecten en de algemene ontwikkeling van de trainer.

Om in te stromen dient het diploma Trainer Classical Dressage behaald te zijn, met voor alle onderdelen minimaal een 7.

Examen Master Trainer Classical Dressage

Het examen bestaat uit een theorie examen en meerdere PVB’ s waaronder praktische onderdelen onder het zadel, aan de hand en aan de lange teugel en instructie geven op Grand-Prix niveau. De exacte inhoud van het examen kunt u vinden in de studiegids.

Studiegids

Om in te schrijven voor het Master traject is vereist:

  • Het diploma Trainer Classical Dressage
  • Werkzaam zijn als trainer / instructeur in de paardensport
  • In teamverband willen werken met collega’s en docenten

De studenten leren piaffe, passage, pirouettes en galopwissel-series.
De theorie gaat grotendeels over rijtechnische concepten.

  • 1 theoriemodule ( verdeeld over 3 dagen)
  • 6 praktijkmodules ( lestijden dag 1: 12.00-18.00 en dag 2: 9.00-17.00 uur)
  • Inspiratiedagen
  • Facultatieve regiotrainingen

De praktijkmodules zijn met paard. Het jaar bestaat uit 43 contacturen, waarin theorieonderwijs wordt verzorgd, en 85 contacturen met praktijkonderwijs. Met zelfstudie-uren theorie en praktijk komt de student aan ongeveer gemiddeld 50 tot 60 SBU per maand, inclusief opleiding.
Het rooster krijgt de student na toelating aan de opleiding. De data van de modules zullen op de website worden gepubliceerd zodra deze bekend zijn.

Door het intensieve trainingskarakter wordt er van de studenten verwacht dat ze minimaal 20 uur per week een paard trainen. Daarnaast wordt verwacht dat zij wekelijks instructie geven.
De SBU zijn 50-60 per maand, echter kan dit per student verschillend zijn.

Examen Master Classical Dressage

Als de student er klaar voor is, dan kan aan het eind van het 6e jaar worden deelgenomen aan het examen. Het examen bestaat uit meerdere PVB’ s waaronder een praktijkgedeelte onder het zadel en aan de hand en een instructie gedeelte op subtop niveau. De exacte examenonderdelen zijn te vinden in de studiegids.

  • De Master Trainer Classical Dressage kan een paard op Grandprix-niveau trainen en lesgeven volgens de principes van de NCSAH. Hij of zij beheerst piaffe, passage en een schoolsprong en kan een paard op GP niveau aan de lange teugel trainen.
  • De Master Trainer Classical Dressage kan leerlingen coachen op wedstrijd op het hoogste niveau en kan trainingsplannen opstellen.