De opleiding

Professionele dressuuropleiding voor trainers en instructeurs

Van je hobby je beroep maken! Je kennis en kunde als dressuurtrainer en instructeur uitbreiden!

Deze opleiding duurt maximaal 6 jaar tot het diploma Master Trainer Classical Dressage. De opleiding kan echter na elk jaar beëindigd worden.

De opleiding is als volgt opgebouwd:

 • Eind jaar 1 Diploma Basic Instructor Classical Dressage
 • Eind jaar 3 Diploma Sports Instructor Classical Dressage
  • (ORUN, NOC*NSF erkend Dressuur wedstrijdsport level 3)
 • Eind jaar 5 Diploma Trainer Classical Dressage
 • Eind jaar 6 Diploma Master Trainer Classical Dressage
 • De kennis en competenties die aan de studenten worden meegegeven zijn toepasbaar in iedere denkbare vorm van de hippische sport.
 • Het leren begrijpen van het paard, zijn psyche, zijn gezondheid en de samenwerking tussen ruiter en paard staat centraal. Er wordt diep ingegaan op de biomechanica en functionele anatomie.
 • De anatomie en biomechanica worden ondersteund door meerdere dissecties.
 • De student wordt geleerd om verantwoorde en logische trainingsplannen te maken.
 • Er wordt gedurende de hele opleiding veel aandacht besteed aan “de zit” van de ruiter.
 • De fysieke toestand van de ruiter wordt verbeterd door het doen van gerichte fysio-oefeningen.

Voor gedetailleerde inhoud van de studie en vakkenpakket kunt u de digitale studiegids downloaden.

De NCSAH is CRKBO geregistreerd en KNHS erkend

Na het behalen van het diploma jaar 1 Basic Instructor Classical Dressage is het mogelijk om u als instructeur te verzekeren. Bij het 3e jaars diploma krijgt de student naast het NCSAH diploma ook het ORUN diploma Instructeur Wedstrijdsport Dressuur.

“Het doel van de opleiding is kwaliteit, begrip en inzicht te creëren ten opzichte van de rijkunst, het paard, de ruiter en de relatie tussen die drie. Dit met als uitgangspunt de principes en technieken van de klassieke rijkunst. Echter aangevuld met kennis en inzichten die ten tijde van de klassieke rijkunst niet voorhanden waren. Het streven is kennis en inzicht continu uit te breiden”

Persoonlijke & bedrijfsontwikkeling

Elk persoon is een individu en heeft zijn eigen talenten en beperkingen. Om goed met paarden en mensen te kunnen werken is het belangrijk dat de trainer/ instructeur zijn eigen persoonlijkheid goed kent. Paarden confronteren de mens continu met zijn eigenschappen. Om hier goed mee om te gaan is veel zelfreflectie nodig. In de opleiding wordt meerdere keren per jaar gewerkt met een mental coach waarbij gewerkt wordt aan de persoonlijke ontwikkeling. De basis hiervoor vormt het Q4Horse Profile wat de student in jaar 1 krijgt.

Ook wordt de studenten in deze modules geleerd om te gaan met aspecten uit het ondernemerschap om zo hun vaardigheden op een juiste manier in een beroepsmatige vorm te kunnen gebruiken.

Welzijn

Het motto “Mens sana in corpore sano” (een gezonde geest in een gezond lichaam) van Equiscio werkt ook door in de NCSAH. We kunnen alleen iets van een paard vragen als hij het begrijpt en fysiek kan uitvoeren, willen we het welzijn van het paard niet uit het oog verliezen! Daarom moet het paard mentaal en fysiek in balans zijn. En dit geldt ook voor de ruiter! Tijdens de opleiding van NCSAH wordt ook de ruiter mentaal en fysiek ontwikkeld om te kunnen bereiken wat hij/zij wil.

Aanmelding 2019

Aanmelden doet u door uw persoonlijke gegevens, een motivatiebrief en een video van uw rijden in stap/draf/galop op te sturen naar: administratie@ncsah.nl. Vanaf 1 september 2018 mogelijk d.m.v. inschrijfformulier.