De opleiding

Professionele dressuuropleiding voor trainers en instructeurs

Van je hobby je beroep maken! Je kennis en kunde als dressuurtrainer en instructeur uitbreiden!

Deze opleiding duurt maximaal 6 jaar tot het diploma Master Trainer Classical Dressage. De opleiding kan echter na elk jaar beëindigd worden.

Jaar 1

Basisinstructor Classical Dressage

 • Mogelijkheid ORUN 2 na 20 weken (mogelijkheid tot verzekeren en lesgeven op bedrijven met veiligheidscertificaat)
 • Na behalen ORUN 2 met 7 eind jaar 1 afleggen Basicinstructor Classical Dressage (inclusief ORUN 3 Allround Basisinstructeur.) Hiervoor dienen wel extra springmodules te worden gevolgd.

Mogelijk doorstromen na jaar Basistraject gevolgd te hebben naar:

 • Pre Sport traject (behoeft geen diploma’s behaald te hebben)
 • Sport Traject (bepaalde doorstroomeisen)

Jaar 2 en 3

Pre Sport traject voor studenten die:

 • Nog geen diploma Basicintructor Classical Dressage hebben behaald
 • Wel behaald maar geen sport klassering in januari Z2 +1 om door te stromen naar het Sport Traject

Sporttraject (minimaal 2 jaar)

 • Eisen doorstroom vanuit Basis of Pre Sport traject
 • Examen Basicinstructor Classical Dressage met minimaal een 7 behaald en een sportstand van minimaal Z2 +2 in januari van het door te stromen jaar

Instroomeisen:

Minimaal Z2 geklasseerd en in eerste jaar Sporttraject behalen van diploma’s ORUN 2 en Basicintructor Classical Dressage (inclusief ORUN 3) beide met minimaal een 7, om mee te kunnen doen aan examen Sportsinstructor Classical Dressage (inclusief ORUN4 instructeur Wedstrijdsport Dressuur)

Jaar 4 en 5

Trainer traject

 • Duur: minimaal 2 jaar
 • Theorie-examen
 • 3 PVB’s
 • Instructie geven op GP niveau
 • Training van paarden met 3 onderdelen uit de GP proef

Jaar 6

Master traject

 • Duur: minimaal 1 jaar
 • Theorie-examen
 • 3 PVB’s
 • Instructie geven op Grand-Prix niveau
 • Training van paarden met 3 onderdelen uit GP proef
 • GP geklasseerd
 • Minimaal 1 schoolsprong aan de hand
 • Training aan de Lange Teugel
 • Piaffe en passage aan de hand

De NCSAH is CRKBO geregistreerd en de ORUN trajecten zijn KNHS erkend

Na het behalen van het diploma jaar 1 Basic Instructor Classical Dressage is het mogelijk om u als instructeur te verzekeren. Tijdens het Basis Traject is het mogelijk om de trajecten ORUN 2 en ORUN 3 te volgen en beiden af te leggen met een examen. Daarnaast is het mogelijk om het ORUN 4 Traject Instructeur Wedstrijdsport Dressuur te volgen.

“Het doel van de opleiding is kwaliteit, begrip en inzicht te creëren ten opzichte van de rijkunst, het paard, de ruiter en de relatie tussen die drie. Dit met als uitgangspunt de principes en technieken van de klassieke rijkunst. Echter aangevuld met kennis en inzichten die ten tijde van de klassieke rijkunst niet voorhanden waren. Het streven is kennis en inzicht continu uit te breiden”

Persoonlijke & bedrijfsontwikkeling

Elk persoon is een individu en heeft zijn eigen talenten en beperkingen. Om goed met paarden en mensen te kunnen werken is het belangrijk dat de trainer/ instructeur zijn eigen persoonlijkheid goed kent. Paarden confronteren de mens continu met zijn eigenschappen. Om hier goed mee om te gaan is veel zelfreflectie nodig. In de opleiding wordt meerdere keren per jaar gewerkt met een mental coach waarbij gewerkt wordt aan de persoonlijke ontwikkeling. De basis hiervoor vormt het Q4Horse Profile wat de student in jaar 1 krijgt.

Ook wordt de studenten in deze modules geleerd om te gaan met aspecten uit het ondernemerschap om zo hun vaardigheden op een juiste manier in een beroepsmatige vorm te kunnen gebruiken.

Welzijn

Het motto “Mens sana in corpore sano” (een gezonde geest in een gezond lichaam) van Equiscio werkt ook door in de NCSAH. We kunnen alleen iets van een paard vragen als hij het begrijpt en fysiek kan uitvoeren, willen we het welzijn van het paard niet uit het oog verliezen! Daarom moet het paard mentaal en fysiek in balans zijn. En dit geldt ook voor de ruiter! Tijdens de opleiding van NCSAH wordt ook de ruiter mentaal en fysiek ontwikkeld om te kunnen bereiken wat hij/zij wil.

Aanmelding 2020/2021

Aanmelden doet u door eenvoudig via ons inschrijfformulier.