Opleidingsstructuur

Als NCSAH willen we een professionele dressuur opleiding voor trainers en instructeurs aanbieden en hebben hier een goede opleidingsstructuur in. Wij leiden tenslotte de nieuwe generatie dressuur instructeurs op!

Wanneer je ons volledige traject volgt dan duurt de opleiding maximaal 6 jaar, tot en met het diploma Master Trainer Classical Dressage. De opleiding kan echter na ieder jaar beëindigd worden met bijbehorende diploma’s. Zie hieronder de opleidingsstructuur:

Jaar 1

Basistraject – Basic Instructor Classical Dressage

 • Biomechanica & Anatomie
 • Trainingsleer
 • Didaktiek
 • Diploma BICD

Na 1 jaar Basistraject mogelijk doorstromen naar:

 • Sport Traject Fase A (behoeft geen diploma’s behaald te hebben)
 • Sport Traject Fase B (bepaalde doorstroomeisen)

Vervolg

Sport Traject Fase A

Het Sport Traject Fase A is bedoeld voor studenten die:

 • Nog geen diploma Basic Instructor Classical Dressage hebben behaald,
 • Wel een diploma Basic Instructor Classical Dressage behaald, maar geen sport klassering in januari van Z2 +1 hebben om door te stromen naar het Sport Traject Fase B.

   

Sport Traject Fase B

Mogelijkheid tot het behalen diploma AICD.

Eisen doorstroom vanuit Sport Fase A traject:

 • Sportstand van minimaal Z2  +1 in januari van het door te stromen jaar en in het bezit te zijn van BICD en ORUN 3 diploma.

Trainer traject

 • Duur van trainer traject is minimaal 2 jaar
 • Theorie-examen
 • 3 PVB’s
 • Instructie geven op Grand-Prix niveau
 • Training van paarden met 3 onderdelen uit de Grand-Prix proef

De NCSAH is CRKBO en NRTO geregistreerd

Opleidingsdoel

Het doel van de NCSAH opleidingen is kwaliteit, begrip en inzicht te creëren ten opzichte van de rijkunst, het paard, de ruiter en de relatie tussen die drie.

Dit met als uitgangspunt de principes en technieken van de klassieke rijkunst. Echter aangevuld met kennis en inzichten die ten tijde van de klassieke rijkunst niet voorhanden waren.

Het streven is om deze kennis en inzichten continu uit te breiden

Ontwikkeling op zowel persoonlijk- als ondernemersniveau

Elk persoon is een individu en heeft zijn eigen talenten en beperkingen. Om goed met paarden én mensen te kunnen werken is het belangrijk dat de trainer/ instructeur zijn eigen persoonlijkheid goed kent en die van leerlingen leert herkennen. Paarden confronteren de mens continu met zijn of haar eigenschappen. Om hier goed mee om te gaan is veel zelfreflectie nodig. In de opleiding wordt meerdere keren per jaar gewerkt met een mental coach, waarbij gewerkt wordt aan de persoonlijke ontwikkeling. De basis hiervoor vormt het Q4 Profile wat de student in jaar 1 krijgt.

Ook wordt de studenten in deze modules geleerd om te gaan met aspecten uit het ondernemerschap, om zo hun vaardigheden op een juiste manier in een beroepsmatige vorm te kunnen gebruiken.

Paardenwelzijn

Het motto “Mens sana in corpore sano” (een gezonde geest in een gezond lichaam) van Equiscio werkt ook door in de NCSAH.

We kunnen alleen iets van een paard vragen als hij het begrijpt en het fysiek kan uitvoeren. Daarom moet het paard mentaal en fysiek in balans zijn. En dit geldt ook voor de ruiter! Tijdens de opleiding van NCSAH wordt ook de ruiter mentaal en fysiek ontwikkeld, om te kunnen bereiken wat hij of zij wil.

Basistraject 2024-2025

Schrijf je nu in voor het nieuwe basistraject 2024/2025

Het nieuwe opleidingsjaar start per 01 januari met op dinsdag 9 januari om 19.30 uur het introductie-webinar.