Atjan Hop

Atjan Hop is beroepsmatig trainer van ruiter & paard. Daarnaast is hij expert op het gebied van de geschiedenis van barokke paardenrassen en Klassieke Rijkunst. Verder keurt hij als fokjury voor verschillende paardenrassen, in het bijzonder het Lipizzaner paard. Hij is stamboekinspecteur van het Nederlandse Lipizzanerstamboek en lid van de fokcommissie van Lipizzanergestüt Piber (Oostenrijk).

In 2011 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet ter behoud van het Lipizzaner ras.

Bij de NCSAH geeft hij onderwijs in de historie en ontwikkeling van de Klassieke Rijkunst.

www.baroque-consult.nl