NCSAH – Examens mei 2023

Belangrijk!
  • 21 april schrifelijke theorietoets in Zwolle Hotel vd Valk voor BICD, AICD, ORUN 3 en 4.
  •  ORUN3 (+BICD) 9,10,11 mei Manege Groenwoude in Woudenberg. Examen vindt plaats over meerdere dagen.
  • BICD/AICD 23,24,25 mei Pensionstal Schraa in Sondel
  • Je dient zelf voor lunch te zorgen ( In Woudenberg is de kantine open)
  • Een eventuele box kun je ( tegen betaling) reserveren bij de locatie zelf. VOL=VOL
  • Het examenrooster wordt uiterlijk 28 februari gedeeld op Horses2learn. Tot op de dag van het examen kunnen er verschuivingen plaatsvinden in tijden door uitval. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken, maar houdt hier rekening mee.
  • Inleveren ORUN 3 portfolio uiterlijk 3 april in Moodle.
  • inleveren overige portfolio uiterlijk 17 april op opleiding@ncsah.nl De student is zelf verantwoordelijk om dit op tijd te doen. Geen portfolio = Geen examen
  •  Denk aan een geldig BHV diploma!!!!!!
Basistraject 2024-2025

Schrijf je nu in voor het nieuwe basistraject 2024/2025

Het nieuwe opleidingsjaar start per 01 januari met op dinsdag 9 januari om 19.30 uur het introductie-webinar.