Examen momenten:

Examens Datum Locatie
ORUN 2 15 t/m 18 november 2022 Wordt bepaald a.d.h.v. aantal inschrijvingen
ORUN 3 + ORUN 4 +  BICD examen 28 maart t/m 1 april 2023 Wordt bepaald a.d.h.v. aantal inschrijvingen

Kostenoverzicht 2021-2022

Voor de NCSAH studenten is er, naar keuze, de mogelijkheid om het ORUN 2 en 3 examen af te leggen. De student kan deelnemen aan het examen bij een positief examenadvies van de docenten. Is de student nog niet capabel genoeg voor de exameneisen, dan kan de student het examen op een later examenmoment afleggen.

ORUN 2
ORUN 2 (volledig examen) € 215,-
Moodle account incl. 2 digitale kennistoetsen en beoordeling portfolio € 85,-
KNHS ‘Lesmap Aspirant Instructeur’ € 85,-
ORUN 2 her- of toelatingsexamen 2.1 instructie geven € 95,-
ORUN 2 her- of toelatingsexamen 2.5 trainen van een paard € 95,-
ORUN 2 herexamen 2.4 praktische paardenkennis € 75,-

Het ORUN 3 examen is af te leggen na het behalen van het ORUN 2 diploma met tenminste een 7 als cijfer voor de praktijk. Voor het afleggen van het ORUN 2 en 3 examen is het verplicht springmodules te volgen.

ORUN 3
ORUN 3 (volledige examen exclusief BICD) € 415,-
Moodle account (Dit account is nodig voor de beoordeling van het portfolio) € 85,-
ORUN 3 volledig examen + Basic Instructor Classical Dressage (springgedeelte op eigen paard + 1 manegepaard) € 455,-
ORUN 3 volledig examen + Basic Instructor Classical Dressage (springgedeelte op 2 manegepaarden) € 480,-
ORUN 3 herexamen 3.1 les geven springen € 95,-
ORUN 3 herexamen 3.1 les geven dressuur € 95,-
ORUN 3 herexamen 3.6.2 eigen rijden spring gedeelte € 95,-
ORUN 3 herexamen 3.6.1 eigen rijden dressuur gedeelte € 95,-
ORUN 3 herexamen 3.7 beoordelen geschiktheid paard € 105,-

Wanneer de student het Basistraject heeft afgerond, kan de student gaan voor het Basic Instructor Classical Dressage diploma. Mocht de student het BICD examen én het ORUN 3 examen willen doen, wordt dit gecombineerd. Er is natuurlijk ook de mogelijkheid om alleen 1 van beide te doen.

BICD examen
Basic Instructor Classical Dressage € 320,-

Na het Sport Fase A traject, kan de student er voor kiezen om het Advanced Instructor Classical Dressage examen te doen.

AICD examen
Advanced Instructor Classical Dressage € 320,-

Aan het eind van het Sport Fase B traject, kan de student het Sports Instructor Classical Dressage examen afleggen, danwel in combinatie met het ORUN 4 examen.

SICD
Sports Instructor Classical Dressage € 360,-
ORUN 4 + Sports Instructor Classical Dressage €435,-
Moodle account (beoordeling portfolio) € 85,-
ORUN 4 herexamen 3.1 instructie geven €135,-
ORUN 4 herexamen 3.6 trainen van een paard €135,-

Toetsplan ORUN 2

Toetsplan ORUN 3